Central Asia 2004
(Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan)

 

image001

Return to Central Asia 2004 main webpage

 

Peak Lenin

 

lenin-4

 

lenin-5

 

lenin-1

 

lenin-2

 

lenin-3

 

image001

Return to Central Asia 2004 main webpage